BEM (Block, Element, Modifier) je postup, kterým zapisovat CSS pravidla a pojmenovávat CSS třídy.