Generali povinné ručení online | generaliceska.cz | VímVíc.cz

Generali povinné ručení

 • Limit plnění až 300 milionů Kč
 • Vyplacení peněz do 5 dnů od doložení všech podkladů
 • Sleva až 60 % za jízdu bez nehod
 • Komplexní povinné ručení se slevou 20 %
Spočítat cenu
Limit plnění 300 / 300 mil. Kč
Připojištění Ano
Asistenční služby Ano
Bonus 60 %

Výhody:

 • Limit plnění až 300 milionů Kč
 • Široká nabídka připojištění
 • Rozsáhlé asistenční služby
 • Vyplacení peněz do 5 dnů od doložení všech podkladů
 • Sleva až 60 % za jízdu bez nehod
 • Komplexní povinné ručení se slevou 20 %
 • Široká síť smluvních servisů

Reprezentativní příklad:

„Karel F. je majitelem automobilu Škoda Fabia, který má výkon 81 kW a objem motoru 1,2 l. Karlovi je 30 let. U Generali může získat povinné ručení od 7.829 Kč na rok.“

Připojištění:

 • Pojištění skel
 • Mini havarijko
 • Odcizení vozidla
 • Úrazové pojištění
 • Poškození živlem
 • Poškození zvířetem
 • Střet se zvěří
 • Asistenční služby

Pojištění auta

Povinné pojištění auta je jedno z řady zákonných pojištění v České republice. Zákonné pojištění auta je celým názvem správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Základní účel povinného pojištění auta je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy zákonného pojištění auta v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž kromě jiného stanovuje, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Pojištění auta do zahraničí je zčásti veškeré autopojištění. Zelená karta uvádí, v jakých zemích platí povinné pojištění auta (pojištění auta do zahraničí).

Řidiči čelí na cestách mnoha rizikům a jako ochrana proti těmto nástrahám slouží pojištění vozidla. Generali Česká pojišťovna povinné ručení nabízí řidičům své služby se zárukou osvědčené nadnárodní společnosti s dlouholetou tradicí na trhu. Generali pojišťovna spravuje téměř 7,5 milionu smluv a dosahuje hodnocení 4,6 z 5. Klienti si mohou sjednat Generali povinné ručení online odkudkoliv, bez nutnosti návštěvy Generali Česká pojišťovna pobočky. Online sjednání je pohodlné, nezabere klientovi více než několik minut času.

Generali povinné ručení auta

Generali povinné ručení auta je pojištění auta Generali se zárukou spolehlivé a dlouhodobě fungující společnosti. Kromě toho zaručuje Generali pojišťovna povinné ručení zákazníkům mnoho dalších výhod, mezi něž patří například výběr z 5 balíčků autopojištění, několik variant limitů povinného ručení, vysoký bonus povinného ručení i široká nabídka asistenčních služeb a možných připojištění. Mnoho klientů hledá na trhu nejlevnější pojištění na auto. Česká pojišťovna Generali nabízí 20% slevu při online sjednání.

Generali pojišťovna disponuje širokou sítí smluvních servisů, díky čemuž může poskytnout zákazníkům velmi kvalitní služby asistence. Asistenční služba Generali funguje nonstop a v případě pojistné události jsou peníze klientům vyplaceny do 5 dnů od doložení všech podkladů. Generali povinné ručení auta nabízí své služby pro osobní a nákladní automobily do 3,5 tuny, motocykly, nákladní automobily, přívěsy a traktory.

Varianty povinného ručení Generali

Povinné ručení Generali je zákazníkům nabízeno v pěti různých variantách, aby si každý mohl vybrat podle svých představ. Varianty se liší obsahem služeb, výší pojistného krytí a dalšími parametry. Od obsahu varianty se samozřejmě odvíjí i cena, která je tím vyšší, čím vyšší jsou limity plnění a čím širší je obsah služeb. Generali povinné ručení je nabízeno v těchto variantách:

 • Start: Varianta povinného ručení Generali Start obsahuje limit plnění pojistných škod na majetku i zdraví ve výši 35/35 milionů Kč, služby přímé likvidace a náklady právního zastoupení. K variantě je možné připojistit asistenci při nehodě a poruše vozidla, úrazové pojištění řidiče i ostatních cestujících a odpovědnost cyklisty.
 • Standard: Ve variantě Standard je pro klienty připravený limit pojistného plnění ve výši 50/50 mil. Kč. Dále je v ceně přímá likvidace, náklady právního zastoupení, asistence při nehodě a poruše ve variantě S a úrazové pojištění řidiče. Úrazové pojištění ostatních cestujících a odpovědnost cyklisty je možné k variantě Standard přidat za poplatek.
 • Exclusive: Exclusive je varianta pro náročnější řidiče s limitem plnění ve výši 100/100 mil. Kč. Autopojištění Exclusive má v ceně služby přímé likvidace, náklady právního zastoupení, asistenci při nehodě a poruše ve variantě M, úrazové pojištění řidiče a úrazové pojištění ostatních cestujících. Odpovědnost cyklisty je možné připojistit.
 • Comfort: Varianta Comfort je určena řidičům, kteří tráví na cestách velké množství času a najedou ročně mnoho kilometrů. Varianta Comfort obsahuje pojistné plnění ve výši 150/150 mil. Kč, služby přímé likvidace, náklady právního zastoupení, služby asistence při nehodě a poruše ve variantě L, úrazové pojištění řidiče i ostatních cestujících, garanci ceny na 3 roky a bonus v podobě první zaviněné škody bez vlivu na pojistné. Odpovědnost cyklisty je možné připojistit.
 • Comfort PLUS: Varianta Comfort PLUS nabízí řidičům limit plnění ve výši 300/300 milionů Kč. Comfort PLUS obsahuje služby přímé likvidace, náklady právního zastoupení, služby asistence při nehodě a poruše vozidla ve variantě XL, úrazové pojištění řidiče i ostatních cestujících, garanci ceny na 3 roky, bonus v podobě první zaviněné škody bez vlivu na pojistné. Součástí Comfort PLUS je pojištění odpovědnosti cyklisty a havarijní pojištění All Risk PLUS.

Nezaujala nabídka u pojišťovny Generali? Jiné výhody nabízí třeba autopojištění ČPP povinné ručení nebo Direct povinné ručení.

Parametry povinného ručení Generali

Parametry povinného ručení Generali by měly být pro řidiče jedním z rozhodujících faktorů, které je nutné zvážit při výběru Generali pojištění auta. Parametry povinného ručení určují na co a do jaké míry je řidič pojištěný.

Důkladné prostudování parametrů a podmínek povinného ručení není radno podcenit, v případě pojistné události určují tyto parametry, jak bude klient uspokojen pojišťovnou a v jaké výši mu vyplatí finanční prostředky. Kromě toho samozřejmě parametry povinného ručení určují i cenu Generali pojištění auta. Klient by měl zvážit, zda jeho pojištění vozidla neobsahuje prvky zbytečně zvyšující cenu autopojištění.

Limity plnění

Limity plnění povinného ručení Generali stanovují maximální výši částky, jež bude vyplacena klientovi pojišťovnou v případě, že dojde k pojistné události. Limity plnění jsou udávány ve tvaru „35/35“, kdy první hodnota udává plnění v případě újmy na zdraví, druhé číslo limit v případě škody na majetku.

Limity pro tyto dvě události se mohou lišit. Liší se také limity plnění v nabídce jednotlivých pojišťoven. Obecně platí, že čím vyšší je limit plnění, tím vyšší je cena pojištění auta. Generali povinné ručení auta je nabízeno s těmito limity plnění:

 • 35 mil. Kč/35 mil. Kč
 • 50 mil. Kč/50 mil. Kč
 • 100 mil. Kč/100 mil. Kč
 • 150 mil. Kč/150 mil. Kč
 • 300 mil. Kč/300 mil. Kč

Připojištění k povinnému ručení

Připojištění k povinnému ručení zajišťují řidičům možnost sjednat si dodatečně pojištění na konkrétní událost v případě, že není obsažena v nabízených variantách povinného ručení Generali. Povinné ručení Generali také umožňuje zvýšení limitů plnění u pojištění, která jsou zahrnuta v ceně. Klient si může přizpůsobit Generali povinné ručení přesně podle svých potřeb.

Pokud klient často cestuje do zahraničí, nejspíše si zřídí připojištění asistenčních služeb v zahraničí, hrozí-li vysoké riziko střetu se zvěří, připojistí si spíše Generali pojištění auta na střet se zvěří atd. Díky připojištění k povinnému ručení mohou řidiči platit pouze za ta rizika, jež je mohou na cestách skutečně potkat. Generali pojišťovna nabízí klientům tato připojištění:

 • Pojištění skel
 • Mini havarijko
 • Odcizení vozidla
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění proti živelné události
 • Pojištění proti poškození zvířetem
 • Pojištění pro případ střetu se zvěří
 • Asistenční služby

Pojištění skel

Je bez spoluúčasti a má volitelné limity plnění od 3.000 až do 100.000 Kč. Klient získá s pojištěním skel možnost výměny skla v síti opraven autoskel čítající přes 300 smluvních partnerů a komfortní službu mobilního scelení nebo výměny skla ve svém bydlišti. Vztahuje se i na střešní či panoramatická skla, či skla zpětných zrcátek.

Mini havarijko

Pokud je klient sám viníkem nehody a řeší s pojišťovnou škodu ze svého autopojištění, Generali dokáže pokrýt i škody na vozidle klienta. Stačí zvolit limit plnění od 10.000 Kč do 50.000 Kč. Spoluúčast je fixní ve výši 1.000 Kč. Případná škoda nemá vliv na bonus.

Odcizení vozidla

Připojištění pomůže v případě odcizení celého vozidla nebo při jeho neoprávněném užití. Územní platnost je Česká republika, limit plnění je 100.000 Kč a spoluúčast 5.000 Kč. Případná škoda nemá vliv na bonus povinného ručení.

Úrazové pojištění

Úrazové připojištění má 4 varianty (pojištění řidiče, pojištění řidiče v základním rozsahu, pojištění všech sedadel a pojištění všech sedadel v základním rozsahu). Základní rozsahy dvou variant pojištění mají limity plnění: smrt následkem úrazu 100.000 Kč, trvalé následky úrazu 200.000 Kč a denní dávka za dobu nezbytného léčení 50 Kč/den. Úrazové pojištění řidiče a Úrazové pojištění (všech sedadel) mají limity: smrt následkem úrazu od 100.000 Kč až 1.000.000 Kč, trvalé následky úrazu od 200.000 Kč až 2.000.000 Kč a denní dávka za dobu nezbytného léčení 50–500 Kč/den.

Pojištění proti živelné události

Pojištění pomůže při poničení vozu živlem (krupobití, povodeň nebo záplava, vichřice, pád stromu nebo stožáru, požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin). Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000 Kč a zajišťuje rychlou likvidaci škody rozpočtem. Limit plnění je 100.000 Kč a rozsah působnosti je ČR. Případná škoda nemá vliv na bonus povinného ručení.

Pojištění proti poškození zvířetem

Připojištění pomůže klientovi, když zvíře překouše u stojícího vozidla kabely i kabelové svazky, brzdovou či chladící soustavu nebo odhlučnění. Limit plnění je 30.000 Kč, spoluúčast je 1.000 Kč. Připojištění platí v celé Evropě. Případná škoda nemá vliv na bonus povinného ručení.

Pojištění pro případ střetu se zvěří

Blízké setkání se srnkou, zajícem či krávou nemusí klienty finančně bolet. Generali pojišťovna kryje střet se zvěří, ale i s domácím zvířectvem. Pojištění platí na území ČR s maximálním limitem plnění 100.000 Kč. Případná škoda nemá vliv na bonus.

Asistenční služby

Asistenční služby poskytují řidičům pomoc v případě, že dojde k nehodě nebo poruše vozidla, k záměně či nedostatku paliva, k vybití autobaterie, prorazí se pneumatika atd. Generali Česká pojišťovna poskytuje asistenční služby ve variantách S, M, L, XL a Souprava, které se liší rozsahem poskytovaných služeb. Celkový limit pojistného plnění je u varianty S 2.000 Kč na území České republiky a 4.000 Kč v zahraničí.

U varianty M 4.000 Kč na území České republiky a 8.000 Kč v zahraničí, u varianty L 25.000 Kč na území České republiky a 50.000 Kč v zahraničí, u varianty XL bez limitu jak na území ČR, tak v zahraničí a varianta Souprava má v ČR limit 25.000 Kč na vozidlo a 50.000 Kč na vozidlo v zahraničí. Povinné ručení Generali obsahuje tyto asistenční služby:

 • Příjezd a práce mechanika: Varianta S 60 minut, varianta M 120 minut, varianta L 180 minut, varianta XL 360 minut a varianta Souprava 180 minut na soupravu.
 • Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného/smluvního servisu: Varianta S má limit 50 km, varianta M 100 km, při přečerpání se platí doplatek. Zbývající varianty jsou bez limitu.
 • Odtah vozidla v ČR do místa určeného klientem (nelze opravit do 12 hodin): U variant L, XL a Souprava.
 • Repatriace vozidla ze zahraničí: U variant L, XL a Souprava.
 • Vyproštění vozidla speciální technikou: U variant L, XL a Souprava.
 • Nařízený odtah: Dostupný u všech variant.
 • Úschova nepojízdného vozidla: Varianta S 3 dny, varianta M 5 dnů, varianta L 10 dnů, varianta XL 20 dnů a varianta Souprava 10 dnů na vozidlo.
 • Odtah pojízdného nepojištěného přípojného vozidla: U variant L a XL.
 • Odtah pojízdného přípojného vozidla do 750 kg v ČR spolu s tažným vozidlem: U variant L, XL a Souprava.
 • Náhradní vozidlo: Varianta L 5 dnů, varianta XL 10 dnů a varianta Souprava 5 dnů na vozidlo.
 • Náhradní přeprava osob: U variant L, XL a Souprava.
 • Náhradní ubytování: Varianta L 5 nocí, 5.000 Kč / noc / vozidlo, varianta XL 5 nocí, 10.000 Kč / noc / vozidlo a varianta Souprava 5 nocí, 5.000 Kč / noc / souprava.
 • Přeprava řidiče pro opravené vozidlo: U variant L, XL a Souprava.
 • Přeložení nákladu: U variant L, XL a Souprava.
 • Náhradní vozidlo pro přeložení nákladu: Varianta L 2 dny, varianta XL 4 dny a varianta Souprava 2 dny na vozidlo.
 • Právní pomoc: Varianta L 25.000 Kč, varianta XL 50.000 Kč a varianta Souprava 25.000 Kč.
 • Poradenské služby (předání vzkazu, telefonické tlumočení): Dostupné u všech variant.

Bonus povinného ručení

Bonus povinného ručení slouží jako odměna řidičům za jízdu bez nehody. Je poskytován v podobě slevy z ceny povinného ručení. Bonus je přičítán za 12 po sobě jdoucích měsíců bez nehody. V případě, že se řidič stane účastníkem nehody, je bonus pojišťovnou snižován. Generali Česká pojišťovna a.s. nabízí svým klientům bonus povinného ručení v maximální výši 60 %.

Povinné ručení Generali a jeho výhody

Generali povinné ručení přináší klientům velké množství výhod. Právě tyto výhody mohou přispět k rozhodnutí sjednat si povinné ručení Generali České pojišťovny. Klient by však měl brát v potaz také to, že některé doplňkové služby mohou zvyšovat cenu autopojištění a zvážit, zda jsou pro jeho potřeby podstatné. Klientům se v případě povinného ručení Generali rozhodně vyplatí nepropásnout některou z nabízených slev. Generali pojišťovna nabízí klientům především tyto výhody:

 • Záruka velké a stabilní pojišťovny
 • Rozsáhlá síť poboček
 • Limit plnění až 300 milionů Kč
 • Široká nabídka doplňkových připojištění
 • Rozsáhlé asistenční služby
 • Vysoký bonus povinného ručení až 60 %
 • Možnost pololetního či čtvrtletního splácení povinného ručení Generali
 • Sleva 20% na komplexní pojištění
 • Pojistka na auto od 5 Kč na den

Na webových stránkách Generali pojišťovny www.generaliceska.cz je možnost vyhledat smluvní servisy. Hledání smluvních servisů je možné buď podle parametrů (značka vozidla, rok výroby atd.), anebo podle názvu servisu.

Generali povinné ručení online

Velkou výhodou, kterou nabízí Generali Česká pojišťovna a.s., je možnost sjednat si povinné ručení online. Při komplexním sjednání Generali povinného ručení online se nabízí 20% sleva. Sjednat si povinné ručení u Generali online je velmi jednoduché a provádí se prostřednictvím internetového formuláře.

Do formuláře klient vyplní údaje o svém automobilu, jako je druh a užití vozidla, objem, výkon motoru, hmotnost, druh paliva a datum první registrace. Dále uvede i údaje o sobě, jakožto pojistníkovi. Na základě těchto údajů je vyčíslena cena pojištění auta. Pokud klientovi vyhovují podmínky, sjedná si s pojišťovnou pojistnou smlouvu.

Generali povinné ručení srovnání a pojištění auta kalkulačka

Generali povinné ručení srovnání je nezbytným krokem při výběru pojištění auta Generali. Jedná se nejen o poměrně velký zásah do klientova finančního rozpočtu, ale hlavně chrání klientův život a majetek. Na pojištění auta Generali proto obecně není dobré šetřit. Ve chvíli, kdy nastane pojistná situace a klientovi není vyplaceno žádné pojistné plnění, nebo je jen velmi nízké, může takový klient litovat prvoplánově ušetřených financí. Při rozhodování se mezi produkty, může klientům pomoci Generali povinné ručení kalkulačka.

A jak zrušit povinné ručení? Autopojištění se ruší z několika možných důvodů. Například se změní vlastník vozidla, auto se prodá, nesplňuje již technickou prohlídku, anebo chce vlastník změnit pojišťovnu kvůli lepším podmínkám. Podmínky je možné zjistit v pojištění auto kalkulačka. Odpověď na otázku „jak zrušit povinné ručení“ je pomocí formuláře či přímého e-mailu adresovaného konkrétní pojišťovně.

Generali havarijní pojištění

Havarijní pojištění slouží jako ochrana před odcizením, havárií, vandalismem a živelnou událostí na vozidle řidiče/klienta. Generali havarijní pojištění je od 9 Kč na den, platí po celé Evropě a ČR. Asistenční služba je k dispozici non stop a řidič získá za jízdu bez nehod slevu až 60 %. K variantě havarijního pojištění All Risk je úrazové pojištění všech cestujících zdarma. Generali havarijní pojištění je nabízené v 5 různých variantách.

Generali povinné ručení zkušenosti a hodnocení firem

Pokud má klient v plánu sjednat si Generali povinné ručení, recenze a hodnocení firem zákazníků mohou pomoci s rozhodováním. Právě recenze jsou zdrojem, který klientovi poskytne reálný pohled na fungování firmy a její přístup k zákazníkům. Minulí i současní zákazníci také mohou poskytnout informace o průběhu řešení pojistné události. Recenze a hodnocení jsou k dohledání na různých internetových stránkách, stačí do vyhledávače vložit spojení „Generali povinné ručení zkušenosti“. Recenze minulých zákazníků jsou k dohledání také na webové stránce Generali www.generaliceska.cz.

Povinné ručení Generali cena

Řeší-li klient povinné ručení Generali, cena je pro něj velmi důležitým rozhodovacím parametrem, aby vybral nejlepší povinné ručení. Pojistka na auto samozřejmě nesmí ovlivnit klientův rozpočet v nepřiměřené míře, je však nutné vzít v úvahu fakt, že cenu pojištění auta ovlivňují důležité faktory. Povinné ručení od Generali je tím dražší, čím vyšší má limity plnění.

Cena se mění v závislosti na rozsahu pokrytých pojistných událostí. Vyšší cena se v tomto případě rovná vyšší ochraně a nejlevnější pojištění na auto nemusí být tím nejlepším povinným ručením. Generali povinné ručení kalkulačka je online nástroj, který může usnadnit klientovi rozhodování a ukáže mu možnou cenu pojištění vozidla.

Tip: Pokud klient plánuje nákup nového vozu, úvěrová kalkulačka může pomoci v rozhodování o konkrétní půjčce na auto. Různé půjčky na auto mají různé podmínky. Půjčkový trh je bohatý a klient si může vybrat produkt na míru.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Generali Česká pojišťovna a.s. je nadnárodní společnost s dlouhou historií na trhu. Kořeny společnosti sahají až do 19. století. Pojišťovna Generali kryje 26 % českého trhu s pojištěním, což svědčí o její stabilitě a dobrém jménu mezi zákazníky. Pojišťovna Generali spravuje téměř 7,5 milionů smluv. Klienti mohou navštívit jedno z více než 550 prodejních míst, na kterých je k dispozici 5 000 poradců.

Generali nabízí pojištění pro každého: od běžných lidí, drobných živnostníků, přes malé a střední podniky až po velké společnosti nebo města a obce. Česká pojišťovna Generali má v nabídce cestovní pojištění, pojistku na auto, havarijní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, životní a úrazové pojištění, zdravotní pojištění, pojištění mazlíčků a řešení pro firmy.

Generali pojišťovna kontakt

Klienti mohou kontaktovat Generali několika způsoby. Telefonní číslo 241 114 114 slouží jako klientská linka i jako asistenční služba. Klientská linka je k dispozici ve všední dny od 8 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 17 hodin. Asistenční linka je dostupná non stop. Klient může sám kontaktovat telefonní linku nebo vložit své telefonní číslo do formuláře na webových stránkách www.generaliceska.cz a nechat se následně kontaktovat od pracovníků pojišťovny Generali.

Na stránkách generaliceska.cz se zájemce dostane na vyhledání smluvního servisu. Generali pojišťovna kontakt obsahuje i datovou schránku v93dkf5. Sídlo společnosti se nachází na adrese Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1. Adresa pro doručení dokumentů je Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno. IČO pojišťovny je 45272956.

Generali Česká pojišťovna pobočky

Generali Česká pojišťovna pobočky jsou rozmístěné po celé České republice, klient jistě najde v místě svého bydliště pobočku. Generali Česká pojišťovna pobočky se nachází například v Humpolci, Kutné Hoře, Kolíně, Pelhřimově, Jihlavě, Pardubicích, Benešově, v Novém Městě na Moravě. Generali Kladno, dále v Táboře, Praze, Třebíči, ve Dvoře Králové nad Labem a v mnoha dalších městech. Generali Kladno má pobočky 3, Karlovy Vary 2 a kupříkladu Olomouc 6.

Jak sjednat povinné ručení?

1. Vyplníte jednoduchý fomulář

2. Vyberete ideální nabídku

3. Sjednáte si pojistku

VímVíc.cz - povinné ručení bez obav

Vaše bezpečí je u nás na prvním místě. Proto partnery pečlivě vybíráme a spolupracujeme pouze s ověřenými společnostmi.