Energetické štítky spotřebičů: Co bude jinak? | VímVíc.cz

V březnu se mění energetické štítky spotřebičů: Co bude jinak?

24. 02. 2021

Označení energetických štítků už delší dobu volalo po změně. To současné totiž spotřebitele často mátlo a dovádělo je k přesvědčení, že pokud si kupují výrobek označený třídou “A”, kupují si energeticky úsporný spotřebič. Opak je však pravdou, jelikož energetická třída A je až čtvrtou třídou energetické náročnosti spotřebičů. Spolu s nutností dokola zavádět nové třídy pro stále úspornější výrobky, tento důvod přesvědčil zástupce Evropské unie vypracovat nové označení energetického štítku. Novinky by měly vejít v platnost 1. 3. 2021. Podle výrobců mohou spotřebitelé očekávat mírné zvýšení cen elektrických spotřebičů, které je obvykle spojeno s jakoukoliv změnou podobného typu. Navýšení cen by však nemělo být nijak drastické a oblíbení prodejci elektroniky, jako je například Alza, vykompenzují nárůst cen slevovými akcemi nebo umožní zákazníkům využít slevové kupóny.

Co jsou energetické třídy spotřebičů?

Třída energetické náročnosti vypovídá o míře úspornosti elektronického spotřebiče. Elektronické spotřebiče využívané v domácnostech jsou zařazovány do těchto energetických tříd, aby se spotřebitelé lépe zorientovali při nákupu a mohli si pořídit spotřebič, který jim svou úsporností bude vyhovovat. Majitelé úsporných domácností, popřípadě žadatelé o dotaci Nová zelená úsporám, by měli označení spotřebičů pečlivě sledovat. Kromě úspornosti hraje roli při zařazování spotřebiče do energetické třídy také jeho velikost. Malé spotřebiče jsou vždy označovány jako úspornější než ty velké.

Každá třída energetické náročnosti je označena písmenem A až D, od nejúspornější až po nejméně úsporné. Jednotlivé energetické třídy spotřebičů jsou také odděleny barvami, energetická třída A je navíc rozdělena na A+, A++ a A+++, přičemž čím více znamének + je u písmene, tím úspornější je daný spotřebič. Energetické třídy spotřebičů se od sebe liší mírou úspornosti, která je vyjádřena v procentech. Rozdíl mezi třídami by měl činit obvykle cca 20 %. Za úspornější spotřebiče sice zákazníci zaplatí vyšší cenu, mnohem více ale uspoří při ročních nákladech.

K čemu je dobrý energetický štítek?

Povinnost energetického štítku byla zavedena Evropskou unií v roce 2010. Energetické štítky spotřebičů měly umožňovat jednodušší orientaci spotřebitelů v množství nabízených spotřebičů na trhu. Spotřebitelé si díky štítkům mohou snáze udělat představu o pravidelných nákladech na daný spotřebič. Dalším cílem při zavedení energetického štítku bylo podnítit snahu výrobců produkovat energeticky úspornější elektronické spotřebiče. Energetický štítek musí mít lednice a mrazničky, myčky, automatické pračky, bubnové sušičky a kombinované pračky/sušičky, televize, ohřívače vody a další zdroje tepla, vysavače, trouby, a to elektrické i plynové, svítidla, klimatizace a odsavače par.

Energetický štítek nese informaci, v jaké energetické třídě se daný spotřebič nachází. Kromě toho jsou na něm vyobrazeny další informace o spotřebiči. Energetický štítek obsahuje informace o výrobci, modelu daného spotřebiče, energetické třídě, do které je zařazen a roční spotřebě elektřiny. Další obsah energetického štítku závisí na druhu spotřebiče. Může obsahovat informace o době ohřevu vody, délce cyklu (například u myčky), hlučnosti atd. Ať už si zákazník pořídí elektronický spotřebič na e-shopu nebo v kamenných obchodech Datart, Electro World, PLANEO Elektro či jiných velkých či menších prodejnách, předepsané zboží vždy musí mít energetický štítek s předepsaným obsahem.

Jaké změny potkají energetické štítky spotřebičů?

Od března roku 2021 dojde ke změnám v označování energetického štítku. Důvodem pro změny je, že současné označení je pro spotřebitele matoucí. Především je problém v neustálém přidávání nových podkategorií ve třídě A. Nové označení proto bude obsahovat pouze jednu třídu A, ale kategorie budou navíc rozšířeny až do písmena G. Změny by tak měly především zjednodušit označování, které by podle nových pravidel mělo být pro spotřebitele srozumitelnější. Nové označení energetického štítku navíc dává prostor inovacím v oblasti energetické spotřeby produktů. Kromě jiného jde také o snížení celkové globální spotřeby elektrické energie.

Evropská Unie díky neustálému pokroku do budoucna plánuje i další aktualizace, označení by se postupně mělo měnit i u jiných elektrospotřebičů. Platnost energetického štítku schváleného k roku 2021 by však měla být alespoň 10 let. Současné změny platí pro označování myček, praček a kombinovaných praček se sušičkou, světelných zdrojů, chladicích zařízení, lednic a elektronických displejů. Prodejci těchto spotřebičů mají čas na kompletní výměnu energetických štítků do 18. 3. 2021, výjimkou jsou světelné zdroje, u kterých platí nové označení od 1. 9. 2021. Do té doby ještě mohou zákazníci na zboží najít i staré štítky. Nové štítky poznají podle přidaného QR kódu, který bude energetický štítek spotřebiče obsahovat, a díky kterému si bude moci spotřebitel porovnat jednotlivé produkty mezi sebou podle jejich úspornosti a získá o nich kompletní informace z evropské databáze výrobků EPREL.

Změny by měly zpřehlednit označování výrobků, které bude nyní zavedeno podle nově stanovených parametrů. Energetická třída A zatím zůstane bez zařazených spotřebičů, což otevírá možnosti pro přidání nových, ještě úspornějších spotřebičů, které si na trhu jistě brzy objeví. Technologie jdou totiž neustále dopředu a výrobci se v produkci nejúspornějších elektrických spotřebičů stále předhánějí. Evropská unie tak chce předejít problémům, kvůli kterým nastávají současné změny, kdy se spotřebiče stávaly úspornějšími, většina z nich ale byla zařazena v kategoriích A.

Energetická třída A+++, A++ nebo A+?

Energetická třída A se dočkala rozšíření o kategorie se znaménkem “plus” díky neustálému pokroku a potřebě zařazovat nové a úspornější spotřebiče. Postupně však došlo k tomu, že za opravdu úsporné spotřebiče jsou oficiálně označeny ty ze tříd A++ a A+++, nicméně díky označení je za úspornou považována nejen energetická třída A+++ a A++, ale i A+. Ta ale vzhledem k současné nabídce na trhu neobsahuje nejúspornější spotřebiče. Kvůli tomuto problému dojde k novému označení tříd písmeny A až G. Majitelé spotřebičů by se díky novému označení měli ve výrobcích lépe orientovat a začít tak šetřit nejen skrze spořicí účty, ale také snižováním spotřeby v domácnosti.

Jak změny ovlivní ceny spotřebičů?

Do jaké míry změny zasáhnou ceny elektrických spotřebičů zatím není možné říci, cenový nárůst by však neměl být podle provozovatelů obchodů s elektrem nijak drastický. Povinnost energetického štítku se vztahuje především na domácí spotřebiče, jejichž použití v domácnosti je nezbytné. Spotřebitelé proto obvykle nemají na výběr a v případě, že nemají dostatečný finanční obnos na dražší výrobek, pořizují levnější řady. Jiným řešením může být rychlá půjčka. Právě to je ale krok, který se z dlouhodobého hlediska nemusí vyplatit.

Dražší výrobky sice představují větší jednorázovou investici, jsou ale obvykle také úspornější. Při několikaletém používání dražšího výrobku úspornější energetické třídy, se počáteční investice několikanásobně vrátí. Při investici do elektrického spotřebiče se vyplatí zvážit pořízení úspornějšího produktu za vyšší cenu a při nedostatku financí využít nákup na splátky či spolehlivou rychlou půjčku. Samozřejmě je nutné provést srovnání úvěrů na trhu a nastavit si parametry tak, aby příliš nezatěžovaly rozpočet. Spotřebitel by před rozhodnutím měl zvážit především konečnou cenu půjčky včetně úroků a poplatků, pořizovací ceny úspornějších i méně úsporných spotřebičů a roční náklady spojené s provozem těchto spotřebičů. Díky srovnání úvěrů dojde k závěru, která varianta mu ušetří nejvíce financí.

Energetický štítek domu

Energetický štítek není pouze záležitostí elektrických spotřebičů, využívá se také v souvislosti s energetickou náročností budov – tzv. energetický štítek budovy. Energetický štítek domu obsahuje informaci o tom, kolik energie spotřebuje konkrétní dům nebo budova. Na základě výpočtu spotřebovaných kWh na metr čtvereční jsou budovy zařazovány do energetických tříd, podobně jako je tomu u elektrických spotřebičů. Energetický štítek domu by měl jeho kupci či majiteli podat informace o tom, jak finančně náročný bude provoz tohoto domu. Zohledňovány jsou náklady, jako je provoz kuchyňských spotřebičů, energie potřebná k vytápění a ohřevu vody, chlazení, osvětlení domu atd. Budovy jsou podle své energetické náročnosti rozdělovány do sedmi tříd označených písmeny A a G a barevným odlišením, přičemž budovy zařazené v třídě A jsou nejhospodárnější a v třídě G nejméně hospodárné. Majitelé energeticky úsporných domů obvykle nemusí sledovat, kdy jde noční proud a mohou používat spotřebiče podle svých potřeb.

Na koho se vztahuje povinnost energetického štítku domu

Povinnost energetického štítku domu je uložena při výstavbě nové budovy, rekonstrukci budovy, v případě investice do nemovitosti (prodeji nebo pronájmu nemovitosti), u objektů využívaných orgány veřejné správy a v administrativních budovách. V případě nedodržení povinnosti je možné uložit pokutu ve výši až 100 000 Kč. Platnost energetického štítku budovy je 10 let od vypracování. Energetický štítek budovy musí vypracovat specializovaná firma. Cena závisí především na velikosti budovy, obvykle se ale pohybuje v řádech tisíců korun. Zájemce o energetický štítek cena může odradit, nicméně pokuty za porušení této povinnosti jsou mnohem vyšší.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: