Titul MBA a zvýšení managerských dovedností! | VímVíc.cz

Co znamená titul MBA a pro koho je vhodný

11. 12. 2018

Přemýšleli jste o postgraduálních programech? Jedním z nich je program MBA. Pro koho je studium MBA vhodné a jaké může přinést zaměstnancům a podnikatelům výhody? Může titul Master of Business Administration ve vašem životopise znamenat kariérní růst?

Postgraduální titul MBA  kariéra

Co je titul MBA

Už jste někdy slyšeli o titulu Master of Business Administration neboli MBA? V první řadě je důležité zmínit, že se jedná o postgraduální program, který nepochází od nás, ale z anglosaských zemí. V ČR je tento neakademický titul, který je psaný za jménem, udělován od 90. letech minulého století.

Rozhodují se pro něj především manažeři, zástupci státní správy, ředitelé firem, ale také podnikatelé a živnostníci i pracovníci neziskového sektoru. MBA programy jsou totiž těmto osobám sestaveny přímo na míru. A to především z toho důvodu, že studium MBA, respektive jeho forma, spočívá v osvojení si praktických dovedností. Vede k tomu, že tyto osoby (manažeři, podnikatelé či ředitelé) získají především znalosti, které ve svém oboru mohou využít. Jedná se především o praktické schopnosti, které rozvijí vedení osob a managerské schopnosti jednotlivců.

MBA titul je především pro manažery, zástupce státní správy, ředitele firem, ale také podnikatele a živnostníky i pracovníky neziskového sektoru.

V čem je MBA jiné?

Kladete si otázku, v čem se titul MBA liší například od magisterského či bakalářského stupně vzdělání? Studium MBA je celoživotním vzděláváním a do některých škol vás přijmou i bez akademického titulu (postačuje maturitní vzdělání). A není pochyb, že právě titul MBA vám může pomoci k získání vaší vysněné pozice. Zaměstnavatelé totiž právě díky tomuto titulu poznají, že na rozdíl od ostatních uchazečů disponujete aktuálními znalostmi v daném oboru.

Dejte si ale dobrý pozor na to, na jakou školu nabízející studium MBA, si přihlášku podáte. Některé z nich totiž nenabízejí kvalitní výuku a získaným titulem v konečném důsledku nikoho neokouzlíte. Pokud si ale vyberete správně, můžete získat lepší pracovní pozici například ve vedení společnosti. A jestliže vám nestačí průměrný plat vyplácený v ČR, můžete si díky tomuto titulu také značně finančně polepšit.

Díky titulu MBA můžete kariérně růst nebo si finančně polepšit. Dejte si ale pozor při výběru školy!

Jak probíhá MBA studium

Podat si přihlášku k tomuto typu studia není nic obtížného. Některé školy dokonce dovolují podání přihlášky v průběhu celého roku. Každá škola si stanovuje podmínky. Některé mají jen přijímací zkoušky, u jiných musíte absolvovat motivační pohovor. Součástí může být také test manažerských dovedností a celkem běžné je absolvovat test z angličtiny (u velké části škol poskytujících titul MBA probíhá studium právě v anglickém jazyce).

Délka MBA studia trvá běžně 1 až 2 roky. Žáci studují především o víkendech, protože školy počítají s tím, že studenti již pracují. S tím se pojí fakt, že studium MBA si často mohou dovolit jen ti, kteří jsou finančně zajištění. Ono totiž získat titul MBA není levné. Cena MBA studia začíná na 100 tisících korun, může ale přesáhnout více než půl milionu korun. Není divu, že zaměstnanci označují příspěvek od zaměstnavatele na tento druh studia za velký benefit.

Délka MBA studia je 1 až 2 roky a může vás stát i více než půl milionu korun.

Co je třeba splnit

Jak již bylo řečeno, množství programů probíhá v angličtině, a proto je důležité ovládat určitou úroveň anglického jazyka. Pokud neumíte dobře anglicky, nezoufejte. Existují totiž i programy v češtině. Vzhledem k tomu, že se jedná o postgraduální studium, některým školám stačí jen maturita, jiné požadují alespoň bakalářský titul.

I přesto, že výuka probíhá jen o víkendech, musí se studenti věnovat písemným pracím, přípravě a závěrečným zkouškám také po večerech.

Jsou nabízeny programy i v českém jazyce, počítejte ale s tím, že většina škol nabízí výuku pouze v anglickém jazyce.

Absolvování MBA programu neznamená nutně titul MBA

Existuje množství MBA programů, které jsou zakončeny zkouškami a získáním odlišných druhů titulů. Jaké to jsou?

  • Titul Bachelor of Business Administration neboli BBA – určen pro osoby s minimální nebo žádnou praxí v managementu
  • Titul Master of Business Administration neboli MBA – určen pro osoby s několikaletou praxí v managementu (zároveň se jedná o nejznámější titul)
  • Titul Executive Master of Business Administration neboli EMBA - určen pro osoby s dlouholetou praxí v managementu, mají dobrý základ a množství zkušeností
  • Titul Master of Laws neboli LL.M. – určen pro osoby zabývající se obchodním právem (lidé ve vrcholovém managementu nebo právníci a advokáti)
  • Titul Master of Public Administration neboli MPA – určen pro úředníky státní správy a pro osoby v managementu neziskových organizací
Po absolvování MBA programu můžete získat tituly BBA, MBA, EMBA, LL.M. či MPA. Každý je určen pro někoho jiného.

Kariérní růst díky MBA

A že se absolvování kvalitních programů MBA studia vyplatí, potvrzuje i několik let starý výzkum společnosti Insight. Z dvou set respondentů většina uvedla, že po absolvování se dočkali buď kariérního růstu, nebo zvýšení platu.

Jaké byly výsledky výzkumu?

  • 42 % respondentů povýšilo o jeden kariérní stupeň (post)
  • 5 % respondentů povýšilo dokonce o dva kariérní stupně (posty)
  • většině se do jednoho roku zvýšil plat v průměru o 15 %
  • ti, kteří se dostali po absolvování kurzu do nejvyššího managementu společnosti, si polepšili z 58 na 100 tisíc korun
Dle průzkumu společnosti Insight vedlo získání titulu MBA k povýšení téměř poloviny respondentů.

Další výhody MBA

Z průzkumu společnosti Insight logicky vychází, že se zároveň téměř polovina absolventů nedočkala povýšení. Totiž jedna z nejpodstatnějších výhod studia MBA, dokonce důležitější než zvýšení platu či kariérní růst, je navázání kontaktů. Studium si zaplatí a pak se ho zúčastní ve velké míře především manažeři působící na vysokých postech v různých oborech z odlišných koutů České republiky.

Přínosný je náhled a zkušenosti ostatních studentů. Ze spolužáků se často vyklubou důležití obchodní partneři. Celá výuka je velmi praktického rázu, doplněná teoretickými znalostmi. Předměty vedou často přední čeští manažeři, díky kterým studenti získají všeobecný přehled o fungování společnosti a praktikách v daném oboru.

Snad nejpodstatnějším přínosem studia MBA je získání velmi důležitých kontaktů.

Kde všude lze titul získat

Nejlepší a nejjednodušší je studovat MBA v Praze. Nejširší výběr programů a kvalitní výuka je nabízena totiž právě v hlavním městě. Studovat lze ale i v Brně (které bývá také často označované za město vzdělání a businessu) či Ostravě. Titul MBA můžete získat také v krajských městech. Tyto studijní programy totiž nabízí i města Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Jihlava, Olomouc a České Budějovice.

Co ale dělat, pokud vám ani jedno z měst nevyhovuje? A je jedno, zda je to proto, že škola nenabízí program, kterého se chcete zúčastnit, provází ji nevalná pověst, nebo se vám prostě jen nechce dojíždět. Řešením je vyzkoušet studium MBA online. Výuka probíhá prostřednictvím internetu a prezenční docházka na výuku není povinná.

Školy nabízející MBA programy naleznete po celé ČR. Můžete ale také vyzkoušet studium online.

Kvantita není kvalita

Ne všechny školy v ČR poskytují kvalitní výuku. Studium MBA v ČR nabízí nyní několik desítek škol. Jak rozeznat tu, která pro vás bude mít v budoucnu určitý přínos? Pokud je daná škola v seznamu České asociace MBA škol, je to dobrá známka. Hodnoťte školu také dle její akreditace. Položte si otázku, zda má mezinárodní akreditaci, nebo je akreditována pouze v ČR. Pokud byste chtěli pracovat v zahraničí, titul MBA vám bez mezinárodní akreditace nepomůže.

Na internetu si přečtěte různé recenze a nebojte se zeptat známých, co by vám doporučili. V žádném případě na programu ale nešetřete. Pokud si vyberete levnější školu, možná ušetříte pár tisíc, stále ale zaplatíte vysokou částku za neprestižní program, který není zárukou pro kariérní růst.

Škola se špatnou reputací vám kariérní růst nezajistí. Určitě vám ale z účtu zmizí hodně peněz.

Kdy se rozhodnout pro titul MBA

Pamatujte, že se nejedná o náhradu vysokoškolského studia. Toto celoživotní kariérní vzdělávání je určeno především pro řídící pracovníky, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti a prohloubit znalosti v oboru. V každém případě si nejdříve spočítejte, zda se vám náklady vynaložené na získání titulu v budoucnu vůbec vrátí.

Pokud pro vás studium MBA není finančně náročné a máte dojem, že se mu můžete věnovat naplno, pak směle do jeho absolvování. A to především v okamžiku, kdy chcete získat širší přehled v daném oboru, důležité kontakty a praktické znalosti. V některých mezinárodních společnostech je dokonce MBA titul podmínkou pro další kariérní růst!

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy Nastartuj kariéru Jak být úspěšný