Invalidní důchod čekají změny. Přijde jeho zvýšení? | VímVíc.cz

Invalidní důchod čekají změny. Přijde jeho zvýšení?

13. 11. 2018

Podle ČSSZ je v České republice přibližně 422 tisíc invalidních důchodců. Všichni od ledna 2019 mohou počítat s vyššími příjmy. V článku najdete informace o tom, kdo má na tuto dávku nárok, jak zažádat o invalidní důchod, koho přesně se týká zvýšení důchodu. Dozvíte se také o kolik si přilepšíte a jaký to bude mít vliv na státní rozpočet.

Invalidní důchod čekají změny. Přijde jeho zvýšení?

Kdo má nárok na invalidní důchod

Pokud se vám přihodil úraz nebo se váš zdravotní stav změnil natolik, že nejste schopni naplno pracovat, stát vám při splnění určitých podmínek bude poskytovat invalidní důchod. Dávka se vyplácí z důchodového pojištění, které je pro většinu pracujících povinné. Mimo invalidní důchod toto pojištění pokrývá i důchod starobní, vdovský a sirotčí a jeho správou je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Invalidní důchod dostanete, jestliže je vám méně než 65 let a ještě nemáte nárok na důchod starobní. Zároveň musíte mít potvrzení invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně, které vám vystaví posudkový lékař. Třetí podmínka spočívá v získání potřebné doby pojištění. Invalidita způsobená pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je výjimka, zde se tato potřebná doba pojištění nevyžaduje.

K získání invalidního důchodu potřebujete potvrzení invalidity, potřebnou dobu pojištění a věk nižší než 65 let.

Jak zažádat o invalidní důchod

O invalidní důchod můžete zažádat na pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Jestliže vám zdravotní stav nedovoluje návštěvu úřadu, mohou vaši žádost vyřídit rodinní příslušníci s potvrzením lékaře nebo kdokoliv jiný na základě plné moci.

Připravte sizákladní doklady jako občanský průkaz, doklady o studiu, evidenční listy důchodového pojištění, případně dokumenty prokazující práci v zahraničí. Dokládá se také péče o dítě do 4 let, vojenská služba, vyplácené náhrady za ztrátu na výdělku nebo zvláštní příspěvek horníkům. Budete-li chtít výplatu na účet, je potřeba vyplnit další tiskopis.

Následuje posouzení zdravotního stavu na základě podkladů od vašeho ošetřujícího lékaře, případně dalších lékařských zpráv, které dodáte. Posudek o invaliditě vydá speciální posudkový lékař. Na žádost OSSZ je nutné absolvovat i doplňující lékařská vyšetření. Výsledky se vždy dozvíte písemnou formou. Pokud vám důchod přiznají, neznamená to, že ho máte napořád. O prodloužení se rozhoduje na prohlídkách za 1–3 roky.

Jak zažádat o invalidní důchod vám poradí na každé pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení.

Výše invalidního důchodu

Dávka invalidního důchodu se skládá ze základní a procentní části. Základní část je pro všechny stejná a v současné době představuje 9 % průměrného platu, tedy 2700 Kč. Průměrná mzda je rozhodujícím faktorem pro výpočet pevné části důchodu.

Výpočet procentní části je složitější a závisí na situaci konkrétního člověka. Vliv na výši příspěvku má doba pojištění (včetně tzv. dopočtené doby, což je čas, který byste ještě mohli strávit prací před odchodem do starobního důchodu), dosavadní příjmy a stupeň invalidity.

Invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně má velký význam pro určení přesné částky důchodu. Průměrná výše invalidního důchodu se nyní pohybuje přibližně kolem 6339 Kč pro první stupeň invalidity, 7216 Kč pro druhý stupeň invalidity a 11 074 Kč pro třetí stupeň invalidity.

Každý rok se první lednový den změní procenta pro výpočet výpočtového základu i základní výměra. Přesný výpočet invalidního důchodu vám poskytne ČSSZ, respektive její pobočka (OSSZ) na základě podání řádné žádosti.

Jestliže je vaše dávka na živobytí nedostačující, máte možnost si přivydělat bez jakéhokoliv omezení. Můžete tedy pracovat i na plný pracovní úvazek, pokud vám to váš zdravotní stav dovolí. Další možnost je zkrácený pracovní úvazek nebo jiné formy spolupráce, kdy se zaměstnavatel přizpůsobí vašemu omezení.

Základní část důchodu dostávají všichni invalidé stejnou, procentní část je závislá na době pojištění, dosavadních příjmech a stupni invalidity.

Zvýšení důchodu a koho se to týká

Politici v létě odhlasovali zvýšení všech forem důchodů a předpokládá se průměrné navýšení o 918 Kč. Nejvíce si přilepší důchodci s opravdu nízkými příjmy, ostatním výplata poroste o něco pomaleji. Jde o nevýraznější navýšení od roku 1990. Základní výměra v minulosti poskočila nejvíce v roce 1994 o 420 Kč a v roce 2008 o 470 Kč. V ostatních letech šlo o částky mnohonásobně menší.

Zvýšení důchodu se vás bude týkat v případě, že vám byl přiznán do 31. prosince 2018. Pokud se invalidním důchodcem stanete až od 1. ledna 2019, valorizace se vás netýká a důchod vám bude vypočten už podle nových parametrů a valorizován až v roce 2020. O zvýšení nemusíte žádat, změna proběhne automaticky.

Historicky nejvýraznější zvýšení důchodů se bude týkat všech, kterým byl invalidní důchod přiznán do konce roku 2018.

Kolik dostanete navíc?

Pevná část výplaty se zvýší o jedno procento, tedy z 9 % na 10 % průměrné mzdy. V praxi to znamená navýšení o 570 Kč, tedy na 3270 Kč. Při výpočtu hrála roli výše průměrné mzdy, kterou ministerstvo vyčíslilo na 32 699 Kč. To je částka, která se předpokládá pro rok 2019. Procentní výměra invalidního důchodu bude vyšší o 3,4 % a bude platit ke dni, kdy se dávka zvýší.

Základní část výplaty bude navýšena na 3270 Kč, pohyblivá část bude vyšší o 3,4 %.

Kolik to bude stát a výhled do budoucna

Předpokládá se, že stát za výrazné navýšení důchodů v příštím roce zaplatí 11,5 miliardy korun. Protože počet osob pobírajících důchod neustále roste, porostou i náklady s tím spojené a bude potřeba systém důchodů reformovat.

Navýšení důchodů bude státní rozpočet v roce 2019 stát přibližně 11,5 miliard korun.

Uvažuje se například o zřízení zvláštního úřadu, který by se o důchody staral. Někteří poslanci navrhují nespravovat invalidní důchody v rámci důchodového pojištění, ale zvlášť. Pak by minimální částka byla stejná jako minimální mzda, tedy 12–13 tisíc.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Platy a platové třídy