Evidence tržeb online? Malí podnikatelé budou osvobozeni | VímVíc.cz

Evidence tržeb online? Malí podnikatelé budou osvobozeni

26. 06. 2018

Jen co se zapojily téměř všechny ekonomické subjekty do Elektronické evidence tržeb, navrhuje vláda novelu zákona, ve které se budou mírnit určitá opatření. Především jsou ve hře určité úlevy pro malé podnikatele.

Evidence tržeb online? Malí podnikatelé budou osvobozeni

Co je vlastně EET?

Elektronická evidence tržeb (EET) je povinnost podnikatelů evidovat své tržby a zasílat informace o nich Finanční správě. Spuštění EET probíhá již od 1. 11. 2016. V první fázi se evidence týkala ekonomických subjektů v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb, ve druhé fázi od 1. 3. 2017 se zapojily všechny firmy v maloobchodu a velkoobchodu včetně e-shopů. Třetí a čtvrtá se týká ostatních podnikatelů.

Elektronická evidence tržeb (EET) či online registrace tržeb je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka online posílány na státní správu.

Po každém nákupu musí obchodník ihned poslat datovou zprávu správci daně. Poté získá unikátní kód, který pak předá na účtence zákazníkovi. Kód z účtenky si bude moci zákazník ověřit na webu správce daně.

Jaká novelizace se chystá?

Firmy, které nemají více jak dva zaměstnance a zároveň splňují požadavek na hotovostní platby nepřesahující 200 tisíc korun, by nově mohly evidovat tržby offline, když o to zaměstnanci sami požádají. Je to drobná úprava pro neplátce DPH, která bude tak zcela závislá na svobodném rozhodnutí každého majitele. V praxi to bude znamenat, že podnikatel obdrží od ministerstva financí blok účtenek, které bude dávat zákazníkům. Tyto papírové účtenky pak bude muset evidovat a čtvrtletně informovat Finanční správu o tržbách. Jedná se o tržby z území České republiky. Firmy tak budou osvobozeny od autentizačních údajů EET. To vše pokud splní výše uvedené podmínky.

Návrh novely zákona o evidenci tržeb předložilo Ministerstvo financí ČR.

Obsahem návrhu je úprava náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb, nejmenším podnikatelům přináší možnost evidovat své tržby v offline režimu a navrhuje snížit DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Pokud by schválené podmínky takový podnikatel dodržel, mohl by zažádat úřad o výjimku a tržby pak evidovat offline. Živnostníci by nepotřebovali internetové připojení, a dokonce ani pokladnu. Vydané účtenky by podle serveru obsahovaly pouze pořadové číslo.

Tyto účtenky bude ale potřeba předávat všem kupujícím. Tím se značně zkomplikuje provádění například storno poplatků.

Pokladny, a především jejich pořizovací cena, byly terčem stížností podnikatelů při zavádění zákona o EET. Případnou výjimku by podle předsedy Asociace malých a středních podnikatelů Karla Havlíčka přivítaly až desítky tisíc podnikatelů.

Ač se jedná o zjednodušený režim, který má evidenci usnadnit, přináší celou řadu byrokratických kroků.

Tento offline režim bude tedy platit pro nejmenší podnikatele či poplatníky, kteří podnikatelskou činnost vykonávají jako vedlejší činnost zejména formou občasného přivýdělku, nebo mají velmi omezené tržby v hotovosti. Zatím to podle vyjádření resortu vypadá, že se nepočítá s tím, že by z evidence vypadli podnikatelé s určitým ročním obratem.

Koho se budou změny týkat?

Aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit následující podmínky: Zaprvé musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo být poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu. Zároveň nesmí být plátcem DPH, zaměstnává maximálně 2 zaměstnance a výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč.

Podle vyjádření Ministerstva financí ČR se podmínky pro získání offline režimu v navržené podobě vztahují na relativně velmi široký okruh podnikatelů – v maximální hranici může jít až o 340 tisíc subjektů.

Kde se sníží daně?

K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.

Novela navrhuje snížení DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného.

Možné nedostatky

Jak nicméně v připomínkách upozornil Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, ministerský návrh obsahuje některé nedostatky. Podle odboru obsahuje věcné nedostatky, jelikož ne všechno zboží nebo služby lze do snížené sazby přeřadit.

Přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty bude mít negativní dopad do příjmové části rozpočtů územních samosprávních celků.

Změny i pro jiné subjekty?

Návrh na přeřazení některých služeb a zboží do druhé snížené sazby však namotivoval řadu zájmových skupin, které v připomínkách změny sazeb rovněž žádají. Například veterináři chtějí sjednotit sazbu DPH na své služby (nyní 21 %), na veterinární léčiva (nyní 10 %) a veterinární diety (nyní 15 %). Podle Komory veterinárních lékařů přináší rozdílné sazby problémy jak poplatníkům, tak správcům daně a kontrolním orgánům a sazba by se tak měla sjednotit na úrovni 15 %.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Pracovní právo Ze života Ze života firem a kanceláří