Daň z nemovitosti 2019 | VímVíc.cz

Daň z nemovitosti pro rok 2019

14. 05. 2019

Pokud jste nabyli nebo naopak někomu darovali či prodali nemovitost, čeká vás nejen změna na katastrálním úřadu, ale také na finančním kvůli placení daní. Pojďte zjistit, kdy musíte podat přiznání, do kdy zaplatit daně a především, jak si poradit s vyplňováním formulářů a kde najít všechny nezbytné údaje.

Kdy a kdo platí daň z nemovitosti?

Placení daní se nevyhne nikdo, kdo nějakou nemovitost vlastní, a podání přiznání každý, kdo s ní nějakým způsobem nakládal. Díky evidenci pozemků v katastru nemovitostí by přišly úřady na hříšníky velice rychle. Předmětem daně z nemovitosti jsou tedy logicky nejen všechny pozemky evidované v katastru nemovitostí, ale i byty a nebytové prostory.

Daň z nemovitosti se přiznává a také platí vždy dopředu. To znamená, že daň z nemovitosti je nutné uhradit tentýž rok do konce měsíce ledna, daň za rok 2019 do ledna 2019, daň za rok 2020 do ledna 2020 a tak dále. Pokuta za nedodržení termínu vám nehrozí až do 7. února, ale vždy je dobré například kvůli případným opravám nevyřizovat daně na poslední chvíli.

Když už víte, kdy se platí daň z nemovitosti na 2019, určitě vás také bude zajímat, koho se letos i všeobecně tato povinnost týká, pokud nemovitost kupujete či prodáváte. Nezáleží na tom, zda jste ve smluvním vztahu prodávajícím nebo kupujícím. Rozhodující je, kdo nemovitost vlastní k prvnímu lednu. Její vlastník má povinnost daň zaplatit i v případě, že ji hodlá prodat. S prodejem či koupí nemovitosti může souviset i změna trvalého bydliště.

Daň z nemovitosti podává do konce ledna daného roku ten, kdo je v tomto období jejím vlastníkem.

Co dělat v případě prodeje či koupě

Nové přiznání musíte podat pokaždé, když se změní parametry, jež mají vliv na výpočet daně. To znamená při nabytí, ale i při kolaudaci stavby, při přestavbě, změně rozlohy pozemku nebo přepsání na stavební parcelu. Nové přiznání také musíte podat, pokud vlastníte v jednom kraji více nemovitostí a jednu z nich prodáte. V případě, že nemovitost darujete nebo je vám darována, bude se vás týkat darovací daň.

Vlastníte-li jen jednu nemovitost v daném kraji, tak se vás při prodeji povinnost podat přiznání netýká. Je však nutné situaci oznámit na příslušném finančním úřadě do konce ledna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že po vás finanční úřad bude požadovat daň z pozemku či stavby, jež už má jiného majitele.

Pokud v tomto roce došlo ke změně vlastníka nemovitosti, bude se vás týkat ještě jedna nutná platba. Tou je daň z nabytí nemovitosti, kterou po změně zákona z roku 2016 hradí kupující a je stanovena na 4 % z ceny nemovitosti. Darování a dědictví je od ní osvobozeno. Přiznání je třeba odevzdat do konce 3. kalendářního měsíce poté, co došlo ke změně v katastru.

Každou změnu je třeba na finanční úřad nahlásit. Při prodeji musí kupující myslet i na daň z nabytí nemovitosti.

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí dopředu a podává se do 31. ledna. Za rok 2019 platí daň z nemovitosti vždy ten, kdo vlastní onu nemovitost k prvnímu lednu.

Jak na formuláře

Formuláře pro daň z nemovitosti mají světle modrou barvu. Přiznání můžete podat tímto klasickým fyzickým způsobem osobně i poštou nebo také elektronicky. To je možné, i pokud nemáte zaručený ani elektronický podpis ani datovou schránku. V takovém případě zvolte možnost „podání nepodepisovat“ a následně si vytiskněte tzv. e-tiskopis, který pak ručně podepsaný donesete na příslušný finanční úřad do pěti dnů od podání.

Pokud naopak datovou schránku máte, podle zákona vám vzniká povinnost ji při elektronickém podání využít. Jinak vám hrozí pokuta za nedodržení formátu. I s datovou schránkou však můžete papíry vyplňovat ručně. Formulář 2019 a další případné dokumenty, které se týkají on-line vyřizování daní, najdete na daneelektronicky.cz .

Vlastníte-li více nemovitostí a každá se nachází v jiném kraji, vyplňujete pro každou z nich vlastní přiznání. V případě, že jste majitelem více nemovitostí v jednom kraji, zahrnete je všechny do jednoho jediného daňového přiznání. Stejná pravidla o krajích i možnosti podání platí pro oznámení o prodeji, darování nebo jiném pozbytí či nabytí pozemků a bytů.

Mezi hlavní parametry, které budete vyplňovat, patří číslo parcely, na kterém se nemovitost nachází, a podlahová plocha. Tu zjistíte přes katastr nemovitostí, do kterého můžete snadno nahlížet o on-line. Konkrétní nemovitost nejsnáze naleznete přes vyhledávání na základě čísla popisného nebo orientačního.

Důležité je na katastru zjistit číslo parcely a její plochu. Podání přiznání lze vyřídit několika způsoby.

Jdeme vyplňovat

V záhlaví vyplníme osobní údaje jako jméno a rodné číslo bez lomítek. V této části také uvádíme finanční úřad, na který formulář posíláme. Uveďte ten, kde se nachází daná nemovitost, nikoli kde máte vedené trvalé bydliště. Sídlo příslušného finančního úřadu si můžete vyhledat na internetu nebo jej zjistit na stránkách finanční správy.

Pro samotný výpočet daně z nemovitosti, který probíhá ve třetím oddílu po uvedení osobních údajů jako je jméno, adresa trvalého bydliště, rodné číslo i kontakt (telefon a e-mail) v oddílu prvním a specifikování nemovitosti v oddílu druhém, budete potřebovat zjištěné údaje z katastru nemovitostí, tedy číslo parcely a podlahovou plochu.

Výhodou elektronického podání je, že se vám částky samy dopočítávají. Když zadáte pro daň z nemovitosti 2019 do řádku č. 310 číslo 1,22, systém za vás odvede veškerou práci s počítáním. V případě, že by se do řádku č. 315 automaticky nevložil místní koeficient, který činí dle počtu obyvatel obce hodnotu 1 až 4,5, musíte ho dopsat sami. Dohledat jej lze na webu Ministerstva financí. S vyplněním ve fyzické podobě vám pomůže kalkulačka pro daň z nemovitosti a instrukční informace úřadu.

Na odeslání daňového přiznání máte, jak již bylo zmíněno, čas do konce ledna. Následná platba se pak hradí do konce května. Finanční úřad vám včas pošle informace o výši daně a můžete si vybrat, zda chcete platit složenkou nebo převodem. Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo. Vyplnění on-line není díky automatickému dopočítávání náročné, je však třeba dohledat některé údaje.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata: