Co je normostrana? Počet znaků a slov | VímVíc.cz

Co je normostrana? Počet znaků a slov

03. 11. 2019

Dneska si rozšíříme trochu praktických znalostí a podíváme se na problematiku normostrany: co je normostrana, jaký počet znaků a slov normostrana obsahuje, jak zjistíme počet znaků a slov na jedné normostraně a kde použijeme míru normostrany? Odpovědi na všechny tyto otázky naleznete v článku níže, a spoustu dalších zajímavých informací týkajících se problematiky normostran.

Normostrana - jak napsat 1 normostranu, normostrana na PC

Co je normostrana?

Normostrana, neboli normalizovaná strana o určitém počtu znaků (včetně mezer a řádků), má na českém území standardně 1 800. U většiny evropských a světových států normostrana (NS) čítá také 1 800 znaků. Existují ale výjimky (s ohledem na tradiční úzus daného státu nebo v závislosti na právním zakotvení normostrany v místní legislativě), kde může mít 1 normostrana např. 1 500 znaků. Také instituce Evropské unie definují 1 NS počtem znaků 1 500 (bez mezer a řádků). V České republice ale i na úředních listinách a obecně používáme výše zmíněných 1 800 znaků na 1 NS.

Jaký počet znaků a slov normostrana obsahuje?

V České republice, jak jsme již řekli, je obvyklé, že 1 normostrana má 1 800 znaků (včetně mezer a řádků). Tyto znaky odpovídají přibližně 30 řádkům o šedesáti znacích nebo cca 250 slovům běžného textu.

Podle oficiální vyhlášky č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2 z roku 1993 je normostrana definována jako množství textu, které se vejde na stránku A4 při 30 řádcích a 60 úhozech na řádku, tady to bylo míněno ještě s ohledem na psací stroje. V současnosti, kdy jsou všechny texty psány na našich počítačích se 1 NS (normostranou) myslí text o 1 800 znacích.

Normostrana - jak napsat 1 normostranu, normostrana na PC

Doporučovaná grafická úprava:

  • velikost písma: 12 bodů
  • řádkování: 1,5 řádku
  • okraje po stranách: 3 cm
  • okraje nahoře a dole: 2,5 cm
  • zarovnání textu: do bloku

Tyto parametry bychom měli například dodržovat při psaní diplomových a dalších prací na vysokých školách. Většina zaměstnavatelů, kteří se zaobírají publicistikou, překladatelstvím a dalšími literárními pracemi, po Vás bude také vyžadovat dodržování těchto technických parametrů.

Pokud například sháníte nové zaměstnání v těchto oborech, vyžaduje se od Vás také znalost technických parametrů normostrany.

Jak zjistíme počet znaků a slov na normostraně?

Dříve, v době psacích strojů, byl výpočet počtu znaků na jedné normostraně složitější. V současnosti ale žijeme v době počítačů, které mnohé usnadňují. Například pomocí programu Word snadno spočítáme znaky (včetně mezer a řádků) na normostraně, potažmo normostrany. S označeným celým textem, klikneme na Počet znaků (včetně mezer), tuto částku poté vydělíme 1 800 a TÍM zjistíme počet normostran.

Příklad: Ve Wordu zjistíme, že námi napsaný text má 12 854 znaku (včetně mezer a řádků), částku 12 854 vydělíme 1 800 a dostaneme výsledek 7,1. Tento text tedy obsáhne 7 NS.

Počet normostran obvykle neodpovídá počtu tištěných materiálů. U vytištěného materiálu záleží na mnoha faktorech jako např. formát knih, velikost písma, řádkování a členění na odstavce. Počet normostran bývá jednoznačně vyšší než počet vytištěných stran,

Nakonec můžeme říct, že existuje i velké množství internetových online kalkulaček, které nám s výpočtem normostran rády a s přesností pomohou.

Co je normostrana - normostrana, počet znaků normostrana

Kde použijeme míru normostrany?

Míra normostrany se nejčastěji používá v těchto oblastech:

Překladatelé si za své překlady účtují na základě počtu normostran. Novináři často dostávají přesné zadání, kolik by měl text obsahovat normostran. Studenti během svých studií vypracovávají velké množství seminárních, bakalářských, magisterských, diplomových a dalších prací, u kterých je v zadání také přesný počet normostran.

článek je uzamčen
Zadejte svůj e-mail pro otevření článku.
nebo

Témata:

Nastartuj kariéru Ze života firem a kanceláří