25. 10. 2017

Marketingový plán je jednoduchý dokument, který přehledně a na jednom místě shrnuje všechny marketingové aktivity firmy. Většinou se sestavuje na začátku podnikání a potom vždy na období jednoho kalendářního roku. Ale ani to není dogma. Plán si můžete vytvořit i na jednu sezónu, pro konkrétní produkt, službu nebo region.

Můj obrázek

Proč se ale vůbec snažit nějaký marketingový plán sestavovat? Tady je 10 dobrých důvodů.

1. Zvyšuje zisk i obrat

Dlouholetá zkušenost ukazuje zajímavou věc – většina podnikatelů, kteří začali systematicky plánovat, do roka zvýšili zisk i obrat. Někde o desítky, jindy dokonce o stovky tisíc. A důvod? Plán vám pomůže nasměrovat úsilí i finance tam, kde skutečně přinášejí výsledky. A ty na sebe nenechají dlouho čekat. Podívejte se, jak zvýšit zisk a prodeje na internetu.

2. Šetří marketingové náklady

„Máme pro vás super výhodnou nabídku inzerce! Taková příležitost už se nebude opakovat!“ Podobných telefonátů už jste jistě také zažili spousty. Marketingový plán vám v takovém případě pomůže rychle si uvědomit, zda je dané médium skutečně vhodné pro vaše cíle a pro cílovou skupinu, kterou chcete oslovit. Převážnou většinu podobně „výhodných“ nabídek tak můžete bez výčitek odmítnout. Kromě toho „Lituji, ale pro letošek to nemáme v marketingovém plánu.“ je poměrně elegantní odpověď.

3. Dává vám náskok před konkurencí

Ačkoli marketingové plánování má zjevné výhody, většina malých firem žádné marketingové plány nemá. Velké firmy sice plány sestavují, ale v praxi se podle nich nejedná. Tím, že si vytvoříte plán, ukazujete, že uvažujete systematicky a že to s podnikáním myslíte vážně. Čímž jste na tom lépe než většina vaší konkurence.

4. Vyrovnává sezónní výkyvy příjmů

Feast or Famine (svátek nebo hlad) je anglosaské označení pro fenomén, který důvěrně zná většina malých firem a OSVČ. Označuje fakt, že zakázek je většinou buď nedostatek, nebo naopak takové množství, že se nedají zvládnout. Marketingový plán pomáhá sezónní výkyvy vyrovnat a zavést taková opatření, aby zákazníci objednávali rovnoměrně během celého roku.

5. Zlepšuje náladu

Máte-li marketingový plán, můžete snadno a pohodlně porovnat cíle, které jste si stanovili, a dosažené výstupy. Tím pádem jasně vidíte, jak je vaše firma úspěšná. A máte konkrétní, prokazatelný a měřitelný důvod pochválit sami sebe i svůj tým. Případně to jít někam oslavit.

6. Nastavuje systém a pořádek

Když si marketingový plán zpracujete písemně a pravidelně se k němu vracíte, zvyšujete pravděpodobnost, že se vám v podnikání podaří nastavit a udržet správný směr. Víte, co je důležité teď a čemu se stačí věnovat až v listopadu. Také máte přehled o tom, co všechno pro své zákazníky děláte a kolik to v letošním kalendářním roce bude stát.

7. Motivuje podnikatele i zaměstnance

Jednou z důležitých součástí marketingového plánu jsou hlavní a dílčí cíle vašeho marketingu. A cíle, zejména jsou-li dobře nastavené a dostatečně ambiciózní, mají moc motivovat. Což platí jak pro samotného podnikatele, tak pro jeho zaměstnance. Samozřejmě jen v případě, že k plánu mají přístup a jsou zvyklí s ním pracovat.

8. Zvyšuje pocit kontroly

Mít plán znamená mít jasnou strategii a taktiku. Jednotlivé kroky pak na sebe navazují a probíhají v předvídatelném, dopředu určeném pořadí. Tím pádem máte marketing i samotný business více pod kontrolou. Takže jste klidnější, lépe spíte a ještě vám zbyde více mentální kapacity pro kreativitu, vize a nové nápady.

9. Včas varuje před problémy

Mít marketingový plán se vyplatí i ve chvíli, kdy všechno nejde úplně podle vašich představ. Trh se mění a vznik nového trendu nebo nástup silnější konkurence vás může zaskočit. Díky plánu se o tom dozvíte včas, takže můžete reagovat. A to ještě dřív, než potíže či změny ve vaší firmě napáchají významnější škody.

10. Usnadňuje vyhodnocení

Obsahem správně nastaveného plánu jsou jednak cíle a jednak konkrétní kritéria úspěchu. V kolonce „kontrola“ si jasně určíte, které parametry chcete sledovat, jak často a jakou metodiku (např. sledování Google Analytics, monitoring médií, účetní systém) k tomu chcete použít. Snadno také porovnáte náklady a přínos jednotlivých marketingových nástrojů, které jste v daném kalendářním roce použili. Jasně tak vidíte, které kroky byly efektivní a v čem se vyplatí nepokračovat.

Hlavní důvod, proč se do marketingového plánu pustit, je ale ještě někde jinde. Marketingový plán je totiž kouzlo. Magické zaklínadlo, které vám může pomoci dosáhnout toho, co chcete. Tím, že sestavujete plán, na své podnikání soustřeďujete myšlenky. Což obvykle docela stačí k tomu, aby se věci začaly dít. Navíc ani vůbec nemusí být složitý a obsáhlý. Pro většinu malých firem a OSVČ stačí 2-3 papíry formátu A4, tužka a jedno odpoledne vašeho času.

Zpět na seznam